Các DỊCH VỤ mà KEYEE.VN đang cung cấp,
để phục vụ nhu cầu thường nhật của bạn:

KeyeeCopy

Từ 39k/Chìa

- Giao Nhận Tận Nhà
=> SAO CHÉP Chìa/Remote

KeyeeHome

Từ 149k/lần

- KHÓA NHÀ
=> Sửa/Mở/Dò làm chìa

KeyeeBike

Từ 59k/lần

- KHÓA XE MÁY
=> Sửa/Mở/Dò làm chìa

KeyeeCar

Từ 299k/lần

- KHÓA XE HƠI
=> Sửa/Mở/Dò làm chìa

KeyeeRoll

Từ 399k/lần

- KHÓA CỬA CUỐN
=> Sửa/Mở/Dò làm chìa

KeyeeSafe

Từ 499k/lần

- KHÓA KÉTSẮT
=> Sửa/Mở/Dò làm chìa