19003061

Chính sách bảo mật

1.Thu thập thông tin:

  • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng cung cấp thông tin đó cho chúng tôi.
  • Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán và các thông tin liên quan khác.

2. Sử dụng thông tin:

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
  • Chúng tôi không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba ngoài những trường hợp cần thiết, ví dụ như để xử lý đơn hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

3. Bảo mật thông tin:

  • Chúng tôi cam kết đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc lộ thông tin cá nhân.
  • Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa và các phương thức bảo mật khác để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

4. Trách nhiệm của khách hàng:

  • Khách hàng cũng có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của mình bằng cách không chia sẻ thông tin cá nhân của mình với bất kỳ ai ngoài nhân viên của chúng tôi.
  • Khách hàng cũng nên sử dụng các phương tiện bảo mật như mật khẩu phức tạp để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi cam kết đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ tất cả các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của pháp luật.