19003061

Đổi trả và hoàn tiền

1. Thời gian đổi trả và hoàn tiền:

  • Chúng tôi chấp nhận đổi trả hoặc hoàn tiền sản phẩm trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng.
  • Đối với sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất, chúng tôi sẽ tiến hành đổi trả hoặc hoàn tiền ngay lập tức.
  • Đối với sản phẩm không có lỗi, chúng tôi chỉ chấp nhận đổi trả hoặc hoàn tiền khi sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị hư hỏng và trong tình trạng như khi khách hàng mua hàng ban đầu.

2.Quy định đổi trả sản phẩm:

  • Khách hàng có thể yêu cầu đổi trả sản phẩm vì bất kỳ lý do gì.
  • Sản phẩm cần được trả lại trong tình trạng ban đầu và đầy đủ phụ kiện.
  • Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc vận chuyển sản phẩm đến cửa hàng của chúng tôi.
  • Nếu sản phẩm đổi trả được chấp nhận, chúng tôi sẽ gửi sản phẩm mới hoặc hoàn tiền cho khách hàng.

3. Quy định hoàn tiền:

  • Trường hợp sản phẩm bị lỗi và khách hàng muốn yêu cầu hoàn tiền, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền ngay lập tức hoặc chuyển khoản cho khách hàng.
  • Trường hợp khách hàng không hài lòng với sản phẩm và muốn yêu cầu hoàn tiền, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền sau khi sản phẩm được trả lại cho chúng tôi và đảm bảo sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị hư hỏng và trong tình trạng như khi khách hàng mua hàng ban đầu.

Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.